जनता विद्यालय‌‌
  • शाळेचा परिचय‌
  • प्रवेश प्रक्रिया‌
  • शिक्षक‌ वर्ग‌
  • संपर्क‌

जनता विद्यालयाची स्थापना कै.धोंडीराम गणपत बांदल (दादा) यांनी १९७२ रोजी केली. गेल्या ४४ वर्षांपासून आमच्या शाळेत उत्कृष्ट दर्जाचे शिक्षण देण्यात येत आहे आणि पुढेही त्याच्या सातत्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत राहू.

विद्यालयाचा उद्देश म्हणजे मुलांचा सर्वांगीण व्यक्तिमत्वाचा विकास घडवणे. एक चांगल्या प्राथमिक शिक्षणाचा पाया मुलांच्या ज्ञानेंद्रिय, मानसिक तसेच भावनिकतेचा विकास करणे, त्या अनुभवाच्या आधारे शिक्षण आणि प्रकल्प पद्धती साध्य करता येतात. शाळा मुलांच्या प्रत्येक पैलूवर अगदी तपशीलपणे लक्ष केंद्रित करते. वर्षभरामधे मुलांच्या मानसिक आणि शारीरिक वाढीसाठी उत्तेजन देणे, विविध उपक्रम राबविणे ही कार्ये पार पडली जातात. उदाहरणार्थ, नेतृत्व गुणाला प्रोत्साहन देणे आणि बाल वयात शिस्त अंगीकारणे, मुलांमधून वर्गप्रतिनिधीची नेमणूक करणे. मुलांची जिज्ञासु वृत्ती जागृत करण्यासाठी सामान्य ज्ञान सारखी स्पर्धा आयोजित करणे. विविध कला उदा. संगीत आणि नृत्य यांचा परिचय करून देण्यासाठी संगीत दिवस आणि स्नेहसंमेलन यांसारखे कार्यक्रम घेण्यात येतात. गणिताची आवड निर्माण करून त्यांना प्रोत्साहित करणे, त्यांची एकाग्रता वाढविणे, आकडेमोडीसाठी वापरण्यात येणारी चौकट पद्धतीचा अवलंब करणे, भाषेच्या कौशल्याला प्रोत्साहित करण्यासाठी त्यांना संस्कृत आणि संवादात्मक इंग्रजी शिकवायचे धडे दिले जातात.

त्यामुळे जनता विद्यालयामध्ये परीपूर्ण शिक्षण देण्याचा आम्ही सर्वोत्तम प्रयत्न करतो. आमचे ध्येय आमच्या शाळेतील विदयार्थी हे आपल्या देशाचे जबाबदार व सुजाण नागरिक होणे हेच आहे. आमचा विश्वास आहे आम्ही त्यांच्या पंखामध्ये ते बळ देऊ की ते त्यांच्या आयुष्यात उंच भरारी घेतील आणि ते जे क्षेत्र निवडतील त्यामध्ये यश प्राप्त करून भविष्यातील जीवनात अनुकरण करतील.

विद्यालयाची वैशिष्ट्ये

  • त‌ज्ञ व अनुभवी शिक्षक वर्ग‌
  • समृध्द ग्रंथालय‌
  • प्रशस्त इमारत‌
  • भव्य व रमणीय क्रिडांगण‌

विद्यालयामध्ये ५ वी ते १० वी पर्यत वर्ग चालविले जातात.

आवश्यक कागदपत्रे:

मागील वर्षाचा गुणवत्ता प्रमाणपत्र आणि शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र‌ ‌
विद्यार्थ्याचे ४ पासपोर्ट फोटो
जन्माचा दाखला (मूळ प्रत)
जात प्रमाणपत्राची झेरॉक्स (लागू असल्यास)

प्रवेश फाँर्म भरुन सर्व कागदपत्रांची झेराँक्स प्रति जोडुन‌ शाळेच्या प्रवेश प्रक्रिया विभाग मध्ये विद्यार्थ्याचा प्रवेश निश्चित करावा.

 

 

 

 

 

 

 

 


नाव : श्री. गुंड रावसाहेब भानुदास‌‌
पद : मुख्याध्यपक‌
शैक्षणिक पात्रता : B.A.B.ED.
सेवेत रुजु दि. : 02/07/1984
सेवानिवृत्ती दि. : 30/04/2017
नाव : श्री. शेळके मच्छिंद्र केरु‌‌
पद : उपमुख्याध्यापक‌‌
शैक्षणिक पात्रता : B.com,B.P.Ed.
सेवेत रुजु दि. : 01/08/1985
सेवानिवृत्ती दि. : 30/09/2019
नाव : श्री. खांदवे गोरखनाथ रंगनाथ‌‌‌
पद : पर्यवेक्षक‌‌‌
शैक्षणिक पात्रता : B.com,B.P.Ed.
सेवेत रुजु दि. : 24/06/1987
सेवानिवृत्ती दि. : 31/05/2021
नाव : श्री. काळे भगवान श्रीपती
पद : सहशिक्षक‌‌‌‌
शैक्षणिक पात्रता : B.A,B.Ed
सेवेत रुजु दि. : 14/06/1986
सेवानिवृत्ती दि. : 31/06/2021
नाव : श्री. ढोबळे शिवाजी मारुती
पद : सहशिक्षक‌‌‌‌
शैक्षणिक पात्रता : Bsc.,M.A.,M.sc,B.Ed
सेवेत रुजु दि. : 05/08/1993
सेवानिवृत्ती दि. : 31/05/2026
नाव : श्री. थोरवे विजयकुमार ज्ञानदेव‌
पद : सहशिक्षक‌‌‌‌
शैक्षणिक पात्रता : B.A,B.Ed
सेवेत रुजु दि. : 01/12/1995
सेवानिवृत्ती दि. : 30/06/2027
नाव : श्री. गव्हाणे उत्तम रघुनाथ‌‌
पद : सहशिक्षक‌‌‌‌
शैक्षणिक पात्रता : B.A,B.Ed
सेवेत रुजु दि. : 12/07/1993
सेवानिवृत्ती दि. : 31/10/2027
नाव : श्री. जाधव उत्तम भानुदास‌‌‌
पद : सहशिक्षक‌‌‌‌
शैक्षणिक पात्रता : B.A.,B.Ed इंग्रजी, (ICT)
सेवेत रुजु दि. : 14/08/1993
सेवानिवृत्ती दि. : 30/06/2023
नाव : श्री. हारकर कल्याण ल‌क्ष्मण‌‌‌‌
पद : सहशिक्षक‌‌‌‌
शैक्षणिक पात्रता : B.A.,B.Ed
सेवेत रुजु दि. : 01/10/1986
सेवानिवृत्ती दि. : 29/02/2020
नाव : श्री. काकडे विलास कोंडीबा
पद : सहशिक्षक‌‌‌‌
शैक्षणिक पात्रता : B.A.,B.Ed
सेवेत रुजु दि. : 16/11/1989
सेवानिवृत्ती दि. : 31/12/2019
नाव : श्री. लांडगे भाऊसाहेब बाबुराव‌
पद : सहशिक्षक‌‌‌‌
शैक्षणिक पात्रता : B.A.,B.Ed
सेवेत रुजु दि. : 15/06/1992
सेवानिवृत्ती दि. : 30/06/2022
नाव : श्री. गव्हाणे संतोष रोहीदास‌
पद : सहशिक्षक‌‌‌‌
शैक्षणिक पात्रता : B.sc,M.sc.,B.Ed,Mcm,M.A
सेवेत रुजु दि. : 18/08/2003
सेवानिवृत्ती दि. : 31/05/2033
नाव : श्री. बांदल वैभव विठ्ठल‌‌
पद : सहशिक्षक‌‌‌‌
शैक्षणिक पात्रता : B.sc,M.sc.,B.Ed,M.A गणित,विज्ञान‌
सेवेत रुजु दि. : 01/02/2005
सेवानिवृत्ती दि. : 30/11/2035
नाव : श्री. टकले संदिप हौसराव‌‌‌
पद : सहशिक्षक‌‌‌‌
शैक्षणिक पात्रता : B.sc,M.sc.,B.Ed,M.A इंग्रजी
सेवेत रुजु दि. : 01/07/2006
सेवानिवृत्ती दि. : 31/07/2039
नाव : श्री. गायकवाड नवनाथ लिंबाजी‌‌‌
पद : सहशिक्षक‌‌‌‌
शैक्षणिक पात्रता : B.A,B.Ed
सेवेत रुजु दि. : 16/07/1984
सेवानिवृत्ती दि. : 31/05/2020
नाव : श्री. गायकवाड महादेव भगवान‌‌‌‌
पद : सहशिक्षक‌‌‌‌
शैक्षणिक पात्रता : B.A,B.Ed,M.A मराठी, भुगोल‌
सेवेत रुजु दि. : 01/09/2009
सेवानिवृत्ती दि. : 30/11/2042
नाव : श्री. झांजे संदिप श्रीधर‌
पद : सहशिक्षक‌‌‌‌
शैक्षणिक पात्रता : B.A,B.Ed,M.A हिंदी
सेवेत रुजु दि. : 01/10/2011
सेवानिवृत्ती दि. : -
नाव : श्रीमती ढवळे नीता चंद्रकांत‌‌
पद : सहशिक्षका‌‌‌‌
शैक्षणिक पात्रता : HSC,D.Ed,B.A,M.A.,D.S.M
सेवेत रुजु दि. : 01/07/2006
सेवानिवृत्ती दि. : 31/08/2042
नाव : श्री. मोरे नितीन विठ्ठ्ल‌
पद : सहशिक्षक‌‌‌‌
शैक्षणिक पात्रता : HSC,A.T.D,A.M.
सेवेत रुजु दि. : 01/09/2011
सेवानिवृत्ती दि. : -
नाव : श्री. एकशिंगे अशोक संभाजी‌
पद : सहशिक्षक‌‌‌‌
शैक्षणिक पात्रता : HSC,D.Ed,B.A.,D.S.M
सेवेत रुजु दि. : 24/01/2011
सेवानिवृत्ती दि. : 31/12/2045
नाव : श्री. होळकर संदिप विठ्ठल‌‌
पद : सहशिक्षक‌‌‌‌
शैक्षणिक पात्रता : B.A.,B.Ed
सेवेत रुजु दि. : 01/10/2011
सेवानिवृत्ती दि. : 30/04/2043
नाव : श्री. पठाण निजाम बिबिशन‌‌‌
पद : सहशिक्षक‌‌‌‌
शैक्षणिक पात्रता : HSc,D.Ed,B.A. गणित, मराठी
सेवेत रुजु दि. : 16/06/2010
सेवानिवृत्ती दि. : 30/10/2043
नाव : श्री. चव्हाण कल्याण धोंडिबा
पद : वरिष्ठ लिपीक‌‌‌‌‌
शैक्षणिक पात्रता : B.Com
सेवेत रुजु दि. : 10/09/1993
सेवानिवृत्ती दि. : 30/04/2024
नाव : श्री. साबळे रुपेश सतिश‌
पद : कनिष्ठ लिपीक‌‌‌‌‌‌
शैक्षणिक पात्रता : B.Sc
सेवेत रुजु दि. : 01/07/2006
सेवानिवृत्ती दि. : 30/06/2043
नाव : श्री. सय्यद असलम स.जमीरभाई
पद : ग्रंथपाल‌‌‌‌‌‌‌
शैक्षणिक पात्रता : B.A.,B.Lib & ISC.
सेवेत रुजु दि. : 01/09/1995
सेवानिवृत्ती दि. : 31/10/2033
नाव : श्री. गायकवाड बापु दत्तात्रय‌
पद : प्र.सहाय्यक‌‌‌‌‌‌‌‌
शैक्षणिक पात्रता : HSC
सेवेत रुजु दि. : 01/10/1994
सेवानिवृत्ती दि. : -
नाव : श्री. लगड परमेश्वर बाबासाहेब‌‌
पद : प्र.परिचय‌
शैक्षणिक पात्रता : B.A.
सेवेत रुजु दि. : 26/05/2003
सेवानिवृत्ती दि. : 30/06/2037
नाव : श्री. कुटे सुदाम धोंडीबा
पद : नाईक‌
शैक्षणिक पात्रता : HSC
सेवेत रुजु दि. : 01/07/2003
सेवानिवृत्ती दि. : -
नाव : श्री. बर्डे बाळु अजिनाथ‌
पद : सेवक‌‌
शैक्षणिक पात्रता : HSC
सेवेत रुजु दि. : 23/08/2008
सेवानिवृत्ती दि. : 30/11/2042
नाव : श्री. गायकवाड नामदेव दत्तात्रय‌‌
पद : सेवक‌‌
शैक्षणिक पात्रता : HSC
सेवेत रुजु दि. : 01/09/2009
सेवानिवृत्ती दि. : -
नाव : श्री. गायकवाड अंकुश कुंडलिक‌‌‌
पद : सेवक‌‌
शैक्षणिक पात्रता : HSC
सेवेत रुजु दि. : 01/09/2011
सेवानिवृत्ती दि. : 31/05/2047
नाव : श्री. काळे संदिप मोहन‌‌‌‌
पद : सेवक‌‌
शैक्षणिक पात्रता : -
सेवेत रुजु दि. : -
सेवानिवृत्ती दि. : -

 

 

पत्ता : मु.पो.धानोरा,ता.आष्टी, जि.बीड ४१४२०२

मो.९४२००२२००६ / ९६५२९७६५३

ईमेल : bandalvikram@rediffmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मुख्यपान |‌ आमच्याविषयी‌ | संस्थेचे युनिट ‌| उपक्रम‌ | प्रमाणपत्रे‌ | वृत्तपत्रे कात्रण‌‌ | गँलरी |‌ चौकशी |‌ संपर्क |‌‌